Fakta

VVS-SYSTEM

DIMENSIONERANDE UTOMHUSKLIMAT

Vintertid: -20°C

Sommartid: +25°C och 45% relativ fuktighet.

DIMENSIONERANDE INOMHUSKLIMAT

Anläggningen är inom vistelsezon dimensionerad för att vid dimensionerande utomhusklimat klara:

Vintertid: 21°C +/-2°C

Sommartid: 23°C +/-2°C

Vid en utomhustemperatur sommartid över 27°C och 45% relativ fuktighet tillåts inomhustemperaturen stiga i motsvarande grad.

KYLA

Byggnaden försörjs med fjärrkyla.

VÄRME

Byggnaden försörjs med fjärrvärme.

KOMFORTKYLA/VÄRME

Komfortkyla erhålls via kylbafflar och uppvärmning sker med varmvattenradiatorer placerade under fönster.

Rumstemperaturen regleras separat i varje rum med reglage placerat på vägg som styr såväl kyla som värme.

KRAFT/UTTAGSSYSTEM

UTTAGSSYSTEM KONTORSARBETSPLATSER

Varje arbetsplats har två dubbla kraftuttag för normalkraft samt två dubbla uttag för datakraft.

UTTAGSSYSTEM KONFERENSRUM

Uttag för kraftförsörjning ingår med fyra dubbla kraft-uttag.

UTTAGSSYSTEM SAMTALSRUM

Uttag för kraftförsörjning ingår med två dubbla kraft-uttag.

UTTAGSSYSTEM KORRIDOR

Uttag för städning etc placeras c/c ca 15 m.

UTTAGSSYSTEM PENTRY

Uttag i pentry ingår för två mikrovågsugnar, kyl, frys, diskmaskin, kaffemaskin samt ett timerstyrt uttag ovan arbetsbänk.

UTTAGSSYSTEM KOPIERINGSRUM

Uttag i kopieringsrum ingår med en 3-fas grupp fördelad på fyra dubbeluttag.

BELYSNING

BELYSNINGSSYSTEM

Belysningsinstallationer utförs i enlighet med gällande föreskrifter, arbetsmiljöverkets författningssamling, Ljuskulturs ”Ljus & Rum Planeringsguide för belysning inomhus” samt Svensk Standard SS-EN 12464-1:2011 (avseende belysningsstyrka, luminansfördelning, bländning, färgtemperatur och färgåtergivning). Fastighetsägaren installerar armaturer till en belysningsstyrka om 400 lux vid kontorsarbetsplatser.

KRAFT

Centraler och ledningar inom fastigheten utförs med 5-ledarsystem (TN-S-system). Nya elinstallationer utförs med halogenfria materiel samt nya ledningar utgörs av skärmade ledningar typ EQLQ.

ÖVRIGA SYSTEM

SPRINKLERSYSTEM

Hela byggnaden är totalsprinklad.

BRANDLARM

Byggnaden har ett heltäckande brandlarm.

SOPHANTERINGSSYSTEM

I direkt anslutning till fastighetens lasthall finns ett gemen-
samt soputrymme för kontor. Sortering och komprimering sker av de för kontorverkssamheter vanligaste fraktionerna. Bortforsling sker av fastighetägaren upphandlad entreprenör. Resturangens sophantering sker separat.

TAKHÖJDER

Generellt är kontorsvåningsplan ca 2,95 m.

I de inre delarna är rumshöjden ca 2,70 m (i huvudsak pga installationer).

I entréplanet är rumshöjden ca 4,50 m.

RITNING

Exempel på planlösning

Solna Port broschyr